Smooth Gallery

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

title

description

title title

Heggerud gard ble kjøpt av staten som sorenskrivergard i 1860.
Hovedbygningen her på garden ble hentet i Espedalen. Bygningen var sjefsbolig for direktør Forbes som kom som sjef til Espedalen som 18 åring under gruvedrifta i Espedalen, tomta etter bygningen kan du sjå i dag utenfor kirka i Espedalen. Heggerud gard var sorenskrivergard fram til Amund H Wadahl kjøpte garden av staten i 1898. Navnet på sorenskriveren var Kaltenborn. Han skrev navnet sitt med diamantringen sin på ei glassrute i 2etg på hovedbygningen. Det står der den dag i dag.

Amund H Wadahl drev med landhandleri på Harpefoss men begynte med turister når jernbanen kom oppover Gudbrandsdalen.

Da Wadahl kjøpte garden Heggerud, fulgte det med seter på Gålå. Han begynte med turister på setra, kjørte opp folk som kom på toget og viste fram den fine naturen som vi har her på fjellet. Han bygde om setra til overnatting. Dette er nå Wadahl høgfjellshotell.

Når sønnen til Amund H Wadahl, Asmund, tok over garden, flyttet han setra nedenfor Wadahl hotellet. Det ble bygget nytt sel, fjøs og låve. Broren til Asmund, Trygve Wadahl, tok over den gamle setra, gjorde om til hotell, og utviklet det videre. Det nye selet på setra vart bygd så stort att Asmund og Karen Wadahl kunne drive med turisme om sommeren i tillegg til at de var på setra med dyra. I Wadahl storhytte, som selet heter i dag, er det overnattingsplass til 32 personer. Den er ofte leid ut til danske grupper vinterstid, men leies også ut til diverse arrangement året rundt.

Asmund og Karen Wadahl drev gården med mjølk og korn til Arne og Eldrid tok over garden i 1971. Arne er sønn av Asmund og Karen. De bygde 7 campinghytter på garden og begynte med campingturisme. To av hyttene er spesielle, de har vært på garden i mange år. Den ene er tørrstuggua. Den ble brukt til å tørke korn i. Den stod ovenfor E6 og ble flyttet ned i garden når gangvegen kom. Den andre hytta, Raudstuggu, var brukt som bolig for tjenestefolka på garden.

Eldrid og Arne sluttet med dyr, men drev med korn fram til dag. Nå er fjøset bygd om til selskapslokaler. Fjøset blir nå brukt til bryllup, begravelser og andre arrangement.